Syfte

Syftet med denna anvisning är att tydliggöra de akustiska krav som SISAB ställer på skolor samt att belysa svårigheter och lyfta fram några tips i ”Att tänka på”.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte för anvisningen Akustik grundskola
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-akustik-grundskola/syfte/syfte.partial.html