1. Hem
 2. /
 3. Projekteringsanvisningar
 4. /
 5. Innehåll Brandskydd
 6. /
 7. Anvisningar
 8. /
 9. Brandfarlig vätska i brinekrets, bergvärmeanläggning

Brandfarlig vätska i brinekrets, bergvärmeanläggning

 • Riskutredning ska utgå ifrån ett normal driftfall och förväntade avvikelser, ej katastrofscenario.
 • Vid hantering av vätskor med en flampunkt över 30 °C behövs vanligtvis ingen klassningsplan.
 • Vätskor med en flampunkt över 30 °C kan behöva klassas om vätskan värms till mer än 5 °C under vätskans flampunkt vid normal drift.

Dela sidan

Titel
Brandfarlig vätska i brinekrets, bergvärmeanläggning
Beskrivning
Brandfarlig vätska i brinekrets, bergvärmeanläggning för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/brandfarlig-vatska-i-brinekrets-bergvarmeanlaggning/brandfarlig-vatska-i-brinekrets-bergvarmeanlaggning.partial.html