Gångavstånd

Vid mätning av gångavstånd ska följande beaktas:

  • Vägen mäts genom att anta att riktningsändringarna är rätvinkliga såvida inte den verkliga gångvägen är känd, t.ex. då fast inredning är fastställd eller om det finns tydliga gångstråk som med säkerhet kommer att bibehållas i verksamheten.
  • Där trappa ingår i gångvägen, beräknas trappan motsvarande ett horisontellt gångavstånd som är fyra gånger nivåskillnaden.
  • Där gångvägen sammanfaller räknas den gemensamma delen 2 gånger den verkliga längden.

Dela sidan

Titel
Gångavstånd
Beskrivning
Gångavstånd för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/gangavstand/gangavstand.partial.html