Imkanaler

Där stekbord förekommer förses dessa med automatiskt släcksystem för att köket inte ska behöva avskiljas brandtekniskt. Släckmedlet ska bestå av skum eller annat lämpligt medel och ska kunna aktiveras både automatiskt och manuellt. Exempel på lämpliga släckanläggningar är Ansulex och Piranha.

  • Utlöst släcksystem ska inte stoppa köksventilationen.
  • Utlöst släcksystem ska förregla strömförsörjning till stekbord etc.

Tillagningskök och övriga kök i skolor och förskolor
Reningsutrustning anpassad till respektive maskin ska installeras i kåpan. Imkanal utförs vätsketät i svartplåt.

Dela sidan

Titel
Imkanaler
Beskrivning
Imkanaler för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/imkanaler/imkanaler.partial.html