Installationsschakt

Schakt för ventilationskanaler

Schakt för ventilation ska utföras öppna eller slutna i nivå med respektive bjälklag.

För att uppfylla krav på obrännbart material i schakt samt SISAB:s byggtekniska anvisningar utförs schaktvägg alltid med 1x12 mm plywood som placeras mellan gipsskivor (13 mm/st) satt erforderlig brandteknisk klass uppnås.

Kanaler inom schakt och som betjänar olika brandceller kan utföras utan brandisolering. Inbördes avstånd skall vara sådant att gjutmassa kan flyta ut mellan kanaler vid igengjutning.

Kanaler som förs igenom schaktvägg behöver ej isoleras till skydd mot spridning av brand vid genomföringen. Det förutsätter att kanal betjänar en brandcell inom vilken schaktet är placerat.

Schakttopp och schaktbotten ges brandteknisk samma klass som schaktväggen.

Inom schakt med ventilationskanaler ska brännbart material inte förekomma. Mindre mängder får förekomma om brännbart material avskiljs från ventilationskanaler med strålningsskydd av exempelvis 13 mm gipsskiva.

Kraftkabel till fläktar får ej placeras i schakt med ventilationskanaler. Infällda eldosor får ej placeras i schaktvägg. Imkanaler (EI 60) förläggs i separata schakt som igengjuts mot luktspridning i närmast ovanliggande plan.

Schakt för rörinstallationer

Schakt utförs slutna i nivå med respektive bjälklag i brandteknisk klass EI 60 (Br1)/EI 30 (Br2). Schaktväggar utförs utan krav på brandteknisk klass förutsatt att schaktet i sin helhet är placerat inom betjänad brandcell. Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar tätas med metod/material motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass.

Schakt för elinstallationer

Schakt utförs slutna i nivå med respektive bjälklag i brandteknisk klass EI 60 (Br1)/EI 30 (Br2). Schaktväggar utförs utan krav på brandteknisk klass förutsatt att schaktet i sin helhet är placerat inom betjänad brandcell. Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar tätas med metod/material motsvarande den genombrutna byggnadsdelens brandtekniska klass.

Dela sidan

Titel
Installationsschakt
Beskrivning
Installationsschakt för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/installationsschakt/installationsschakt.partial.html