Övernattningsskolor

I lokaler avsedda för tillfällig övernattning är kraven samma som för Vk4 med nedanstående förtydliganden.

Placering av sovsalar i byggnader
Sovsalar bör placeras i markplan för att underlätta utrymning och lokalkännedom. De bör placeras nära utrymningsvägar.

Utrymningsmöjlighet
Varje sovsal ska ha tillgång till två oberoende utrymningsvägar. Utrymning via fönster är godtagbart om sovsalen är belägen i markplan och i övrigt uppfyller de krav som finns i BBR.

Brandcellsindelning
Sovsal ska utgöras av en egen brandcell. Utrymningsvägar ska vara egna brandceller. Dörrar mot korridor eller utrymningsväg ska förses med dörrstängare om korridoren/utrymningsvägen vetter mot fler än ett klassrum. Dörrstängaren ska vara av en typ som inte går att haka av på ett enkelt sätt.

Släckutrustning
Handbrandsläckare ska finnas i eller i direkt anslutning till sovsalarna.

Utrymningsplaner
Utrymningsplaner ska finnas i varje sovsal och placeras på dörren från sovsalen.

Vägledande markering
Utrymningsvägar och sovsalar ska vara försedda med belysta eller genomlysta vägledande markeringar.

Nödbelysning
Omfattning av nödbelysning beslutas i projektet av brandkonsult. I normalfall aktiveras nödbelysning när ordinarie kraftförsörjning försvinner, men om brandkonsult har krav om aktivering via brandlarm ska det dokumenteras i utförandespecifikation - brandlarm.

Dela sidan

Titel
Övernattningsskolor
Beskrivning
Övernattningsskolor för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/overnattningsskolor/overnattningsskolor.partial.html