Sprinkler

SSprinkleranläggningens för- och nackdelar ska alltid utredas av brandsakkunnig tidigt i projekteringen så att för- och nackdelar samt eventuella möjligheter och konsekvenser redovisas för projektets styrgrupp. Ev. förslag att utföra sprinkler ska lyftas i samråd med teknikspecialister för att väga för- och nackdelar – framför allt i nyproduktion.

Sprinkler har stor påverkan på både byggnadstekniska lösningar, brandcellsindelning och andra tekniska system. Se även Projekteringsanvisning Sprinkler för utförandekrav.

Larmöverföring

Gällande larmöverföring från sprinkleranläggning, se Projekteringsanvisning El samt Projekteringsanvisning Tele, Data, Säkerhet.

Dela sidan

Titel
Sprinkler
Beskrivning
Sprinkler för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/sprinkler/sprinkler.partial.html