Sprinkler

Sprinkleranläggningens för- och nackdelar ska alltid utredas av brandsakkunnig tidigt i projekteringen så att för- och nackdelar redovisas för projektets styrgrupp. Sprinkler har stor påverkan på både byggnadstekniska lösningar, brandcellsindelning och andra tekniska system. SISAB:s egna ambitioner och Projekteringsanvisning Sprinkler är under framtagande men tillsvidare lyfts alltid frågorna med teknikspecialister i samråd för att väga för och nackdelar – framförallt i nyproduktion.

Larmöverföring
Gällande larmöverföring från sprinkleranläggning, se ”Projekteringsanvisning El- & Telesystem”.

Dela sidan

Titel
Sprinkler
Beskrivning
Sprinkler för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/sprinkler/sprinkler.partial.html