1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll Brandskydd
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Tryckavlastning av trapphus översta planet

Tryckavlastning av trapphus översta planet

Termisk tryckavlastning av trapphus
Funktion enligt driftkort i kravställande teknikdokument

Skyddsmetod brandgasspridning
Syftet med brandgasventilationen är att underlätta räddningstjänstens insats samt utrymning. Traditionell brandgasventilation.

Fri area
Tryckavlastningsspjäll, erforderlig fri area 1 m².

Placering
Tryckavlastningsspjäll, placeras på tak i förbindelse med trapphus.

Manöveromkopplare placeras i trapphusets entréplan med brandkårsnyckel.

Styrning och övervakning
I El-teleanvisningen beskrivs hur övervakning av brandgasluckor ska utföras och hur signal från öppen lucka ska hanteras.

Där beskrivs också var manöverdon för att hantera manuella och/eller motoriserade luckor ska installeras.

Där förtydligas också att det är brandsakkunnig som beslutar om en lucka skall öppnas manuellt eller via styrning från brandlarm/branddetekteringssystem.

Att tänka på vid projektering

  • Styr aldrig denna typ av brandgasventilation att öppna per automatik, exempelvis via rökdetektorer eftersom funktionen kräver ersättningsluft via entrédörr. Dörren öppnas av räddningstjänsten innan tryckavlastningsspjället manuellt styrs att öppna.
  • Befintliga rökluckor som byts ut, kan istället för tryckavlastningsspjäll ersättas av motoriserade luckor med lägesindikering kopplat till DUC.

Dela sidan

Titel
Tryckavlastning av trapphus översta planet
Beskrivning
Tryckavlastning av trapphus översta planet för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/tryckavlastning-av-trapphus-oversta-planet/tryckavlastning-av-trapphus-oversta-planet.partial.html