Tryckavlastning av trapphus

Tryckavlastning i trapphus utförs i nedan prioriteringsordning.

  1. Fönsteröppning manuellt med brandkårsnyckel
  2. Takplacerad lucka
  3. Brandgasfläkt

Styrning och övervakning
I Projekteringsanvisning El- & Telesystem beskrivs hur övervakning av brandgasluckor ska utföras och hur signal från öppen lucka ska hanteras.

Där beskrivs också var manöverdon för att hantera manuella och/eller motoriserade luckor ska installeras.

Där förtydligas också att det är brandsakkunnig som beslutar om en lucka skall öppnas manuellt eller via styrning från brandlarm/branddetekteringssystem.

Dela sidan

Titel
Tryckavlastning av trapphus
Beskrivning
Tryckavlastning av trapphus för brandskydd
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-brandskydd/tryckavlastning-av-trapphus/tryckavlastning-av-trapphus.partial.html