Andel förnybar energi, indata

För uppskattning av verksamhetsenergi som ingår i Miljöbyggnad ska följande värden användas (tabell 5). OBS! detta är inte indata till energiberäkningen.

Skola Förskola
25 kWh/m², år 35 kWh/m², år

Tabell 5. Uppskattad verskamhetsenergi

Dela sidan

Titel
Andel förnybar energi, indata
Beskrivning
Anvisning som beskriver andel förnybar energi, indata
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggnadssimulering/andel-fornybar-energi-indata/andel-fornybar-energi-indata.partial.html