Miljöbyggnad

SISAB projekterar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads kriterier nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T ex kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (BRONS, SILVER, GULD) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion man arbetar med. Mer information om Miljöbyggnads kriterier och indikatorer finns på SGBC:s hemsida.

De indikatorer, enligt MB3.2, som denna anvisning främst berör är:

1 Värmeeffektbehov
2 Solvärmelast
3 Energianvändning
4 Andel förnybar energi
9 Termiskt klimat vinter
10 Termiskt klimat sommar
11 Dagsljus

Betyg för respektive indikator framgår av SISAB:s betygsverktyg.

Dela sidan

Titel
Miljöbyggnad
Beskrivning
Metod som beskriver hur man arbetar med miljöbyggnad på SISAB
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggnadssimulering/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html