Termiskt klimat vinter

Termiskt klimat vinter simuleras med en tom byggnad utan belysning och verksamhetsenergi.

Personklädsel
Anges för vilrum till 1,1 clo
Anges för övriga rum till 0,85 clo

Aktivitetsnivå
Aktivitetsnivå ska anges till 1,2 MET för alla utrymmen.

Lufthastighet
Lufthastigheten i rummet, om detta anges som statiskt villkor i beräkningen, ska anges till 0 m/s.

Lufthastigheten i hela vistelsezonen som uppstår på grund av ventilationen, är sannolikt 0 m/s eller nära 0 m/s.

Dela sidan

Titel
Termiskt klimat vinter
Beskrivning
Anvisning som beskriver termiskt klimat vinter
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggnadssimulering/termiskt-klimat-vinter/termiskt-klimat-vinter.partial.html