Värmeeffektbehov

Beräkning skall ske utan solinstrålning och interlast och med ventilationen i normaldrift. Använd Miljöbyggnads excelmall för beräkning av värmeeffektbehovet. Luftflödet som anges som indata för värmeeffektbehovsberäkning ska vara medelluftflödet under en vintervecka.

Värmeeffektbehovet skall beräknas vid DVUT:

Formel för värmeeffektbehovet

Dela sidan

Titel
Värmeeffektbehov
Beskrivning
Anvisning som beskriver värmeeffektbehov
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggnadssimulering/varmeeffektbehov/varmeeffektbehov.partial.html