Gränsdragningslista

Arkitekt (A) ska samordna föreskrivet material och utförandet med övriga konsulter så som rör, ventilation, el, konstruktion och storkök samt byggnadsbeskrivare. För utbyte av material och utförande se AF del.

Gränsdragningslista ska upprättas. Nedan redovisas en grundläggande nivå på handlingsleverans för respektive disciplin enligt nedan. OBS omfattning ska alltid projektanpassas.

Tekniksområde Exempel på delmoment i handlingsleverans
Arkitekt i samverkan med storkök Väggplacering
Val av väggtyper med hänsyn till belastning
Littrering av väggtyper i kök på planritning
Ytskikt vägg
Bedömning av belastning på vägg med avseende på fogmaterial
Littrering/hänvisning på planritningar vilka väggar som ska utföras med epoxifogar
Littrering av vilka väggar och vägghörn som ska förses med avbärarlist och hörnskydd – underlag från storkök
Vägguppställningar
Utformning av sockel
Golvritning med redovisning av golvtyper, golvfall och halkklasser/förtydliganden av stegsäker, slät halvslät yta samt ev. krav på värmeresistent yta på del av golv
Undertak – underlag från storkök, ventilation och el
Konstruktör Detalj på kantbalk och sockel i kök
Detalj på försänkning i frysrum
Detalj på ytter- och innervägg med betongsockel
Detalj på ytter- och innervägg med lecasockel
Detalj på övergång mellan massagolv och plastmatta/klinker
Detalj på golvbrunn vid fall
Detalj på golvbrunn utan fall
Detalj på genomföringar
Detalj vid ytterdörr, varumottagning
Beskrivning av arbetsordning
Kylrum, ventilerad spalt mot IV, anslutning kylrum mot IV, kylrumsdörr, anslutning kylrumsdörr
Frysrum, frysrumsdörr, frysrums längs IV, detaljanslutningar, anslutning frysrumsdörr
Yttervägg mot storkök
Planritning med redovisning av ursparing kring brunnar
Ventilationsprojektör Redovisning av kanaldragning och placering av cirkulationsaggregat för ventilering av luftspalter
Ventilation i kök
VS-projektör Rörgenomföringar, brunnar
El-projektör Redovisning av system för golvvärmeslingor vid kylrum och ytterdörr vid varumottagning samt placering av termostat på planritning
El-installationer på vägg(ska samordnas med övriga installationer på vägg)

Handlingsleveranstabell

Dela sidan

Titel
Gränsdragningslista
Beskrivning
Anvisning för gränsdragningslista
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/gransdragningslista/gransdragningslista.partial.html