Kylrym

Kylrummet väggar ska byggas som rum i rummet.

Väggar, tak ska byggas av kylrumselement med släta icke absorberande utsidor. In och utsida på kylrumselement ska utföras med rostfri ytbehandling. Väggar, tak ska monteras tätt utan springor och sammankopplas med kopplingslås. Karm ska utformas med karmvärme och bruten köldbrygga.

Ytskikt på golv i kylrummet ska utföras lika övrigt golv i kök.

Vid plastmassagolv i kylrummet så monteras kylrumselementen ovanpå plastmassan.

Nedan redogörs för några vanligt förekommenade principer för att hantera kondensproblematik i kylrumsgolv.

  • Vid kylrum på grundplatta av betong med underliggande isolering monteras dubbla värmeslingor med tillräcklig effekt i avjämningsskiktet utanför kylrumselementen. Värmeslingor ska ledas runt hela kylrummet. Se även bilaga med vägledande principdetaljer.

  • Vid kylrum på mellanbjälklag av betong(homogent) ska möjlighet till försänkt värmeisolering utvärderas vid nyproduktion. Dubbla värmeslingor med tillräcklig effekt ska alltid monteras i hela golvkonstruktionen.

  • Vid kylrum på förtillverkat HD/f bjälklag ska möjligheten till försänkt värmeisolering utvärderas vid nyproduktion. Dubbla värmeslingor med tillräcklig effekt ska alltid monteras i hela golvkonstruktionen. Luftkanaler belägna under kylrummet i HD/f elementen ska ventileras mekaniskt med inomhusluft, enligt princip för ventilering av luftspalter vid kyl- och frysrum.

Placeras ett kylrum intill andra väggar ska en mekaniskt ventilerad luftspalt anordnas. Luftcirkulationen i luftspalten ska anordnas genom att ett cirkulationsaggregat tillför tilluft i luftspalten. Tilluftskanaler ska ledas ned i spalten och avslutas ca 0,5m över golv, minst en kanal per anslutande väggdel.

Luften som tillförs luftspalten ska i första hand hämtas från torrare utrymmen i storköksmiljön, till exempel mottagningsdel, torrförråd, kontorsdel eller likvärdigt.

Luft från spalten tillåts ledas vidare ut ovan undertak i storköket.

Se kravställande teknikdokument med driftkort (0123-DK-CA11) som visar hur ventilationen ska utföras.

Se även vägledande bilaga med principdetaljer.

Dela sidan

Titel
Kylrum
Beskrivning
Anvisning för kylrum
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/kylrum/kylrum.partial.html