Miljöaspekter

Beakta att det ur ett miljöperspektiv saknas likvärdiga alternativ material redovisade i tabell 1, se nästa sida. Det går inte att uppnå likvärdig funktion och beständighet med andra produkter än de som redovisas i tabell 1. Avsteg från rekommenderade produkters egenskaper medför en direkt försämring av det vattentätande skiktets funktion och beständighet vilket leder till ökade kostnader i förvaltningsskedet.

I SISAB:s Fuktprogram framgår att fuktsäkerhetsprojektering ska utföras för att säkerställa: funktion, beständighet och byggbarhet. Målsättning är att förebygga fuktrelaterade problem/skador i storköken.

Redovisade tätskikt och produkttyper och dess miljöbelastning är balanserade utifrån förväntad belastning.

Dela sidan

Titel
Miljöaspekter
Beskrivning
Anvisning för miljöaspekter
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/miljoaspekter/miljoaspekter.partial.html