Övrigt

Undertak
Undertak av avtorkbara hygienplattor, utförs clipsade i utrymmen där spolning förväntas ske.

Fönster
Fönsterkarmar ska vara av aluminium och ej innehålla organiskt material.

Dörrar
Se anvisning för Portar och dörrar.

Elcentral
Elcentral ska inplaneras på neutral plats så nära effektkrävande maskiner som möjligt. Elcentral ska utföras med minst 300 mm hög kringliggande sockel. Dock ej inom storkök.

El‐ installationer
Placering av el-installationer på vägg behöver samordnas med arkitekt och övriga installation på vägg.

Vitvaror
För krav på vitvaror och storköksutrustning, se SISAB:s Projekteringsanvisning El-telesystem under rubrik utrustning för kök och tvätt.

Fristående kyl/frys
Fristående kyl/frys enhet med egen kompressor ska inte användas i tillagnings- och mottagningskök" se Projekteringsanvisning Kökskyla.

Stekbord
Fritös och stekbord ska inte användas av brandskäl, se SISAB:s Projekteringsanvisning El-telesystem.

Dela sidan

Titel
Övrigt
Beskrivning
Anvisning för övrigt
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/ovrigt/ovrigt.partial.html