Plastmassagolv

Specifika förutsättningar
För anslutning av massagolvet mot genomföringar ska en projektunik detaljprojektering finnas för varje typ av genomföring.

Plastmassagolv ska:

  • Av tillverkaren vara definierade som lämpliga för aktuellt användningsområde så som serveringskök, mottagningskök, tillagningskök och industrikök.

  • Montage ska utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar. I produktionen ska entreprenören kontrollera om vald materialleverantör behöver anpassa detaljer med hänsyn till deras produkt och dess egenskaper.

Golvbrunnar
Golvbrunnar ska vara särskilt avsedda för plastmassagolv samt ha ett kringgående fastgjutningsbart flänsstöd för plastmassagolv eller minst 10 mm vertikal kant längs utsida brunnsfläns vilken plastmassagolvet kan anslutas mot.

Utförandekrav
Montage av massagolv ska utföras av golventreprenör med personal som uppfyller kraven enligt AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker samt är utbildad av tillverkaren av produkterna på systemets krav på förutsättningar och applikation.

Se även bilaga med vägledande principdetaljer.

Dela sidan

Titel
Plastmassagolv
Beskrivning
Anvisning för plastmassagolv
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/plastmassagolv/plastmassagolv.partial.html