Plastmatta

Specifika förutsättningar
(Både GVK och Säker Vatten ställer krav på brunnens placering min 200 mm från vägg, dock försvinner spärrbrunnens funktion ju längre från dörröppningen den installeras. Vid användning av massagolv gäller inte GVK's branschregler och därmed är flexibiliteten med brunnsplaceringen mycket högre. Vid installation av plastmatta är dock kravet från GVK's branschregler 200 mm)

Plastmatta på golv ska:

  • Plastmattan ska uppfylla klass 34 eller 43 enligt SS-EN ISO 10874, vara VT-godkänd som vattentätt ytskikt på golv enligt Golvbranschens standard för plastmattor.
  • Vara godkänd av materialleverantör med avseende på köksmiljö.

Golvbrunnar
Golvbrunnar ska vara särskilt avsedda för plastmatta där anslutning av plastmatta mot golvbrunnen sker med klämring.

Utförandekrav

  • Montage av plastmatta ska utföras av GVK-auktoriserad mattläggare.
  • Anslutning av plastmatta till golvbrunnar ska göras enligt golvbrunnsleverantörens anvisning och tätning mot rörgenomföringar ska ske med standardiserade rörstosar för vattentät försegling enligt plastmatteleverantörens anvisning.
  • Besiktning av skarvar på plastmattor i storkök ska utföras som ”särskild kontroll” enligt GVK där samtliga skarvarnas vattentäthet verifieras enligt SS 92 36 21.

Dela sidan

Titel
Plastmatta
Beskrivning
Anvisning för plastmatta
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5.0.0
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/plastmatta/plastmatta.partial.html