Bilaga 1 SISAB:s krav för ytskikt på golv

Följande ytskikt ska användas för respektive lokal/rum i förskola*

Ytskikt Lokal/rum Kommentar
Limmad plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt Administration, Förråd, Kapprum, Korridorer, Personalrum, Samtal, *Torg, *Vilrum barn, Vilrum personal *Kan även vara aktuellt med akustikplastmatta.
Löslagd plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt. Val av löslagd plastmatta sker i samordning med byggtekniskspecialist Administration, Förråd, Kapprum, Korridorer, Personalrum, Samtal, *Torg, *Vilrum barn, Vilrum personal
Limmad Akustikplastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt Allrum, Lekrum
Limmad plastmatta med uppvik Omklädning personal, Städ/Tvätt, WC, WC Personal,
Limmad stegsäker/halkdämpad plastmatta med uppvik Dusch, Skötrum, WC barn
Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik eller limmad plastmatta med uppvik Groventré, Torkrum .
Limmad plastmatta med uppvik eller Dammbunden betong Undercentral

Tabell 1: Ytskikt förskola

*OBS golv i förskolors vistelserum ska vara rekommenderade i BVB avseende innehåll.

Följande ytskikt ska användas för respektive lokal/rum i skola

Ytskikt Lokal/rum Kommentar
Limmad plastmatta med uppvik och avslutningslist eller likvärdigt Allrum, Arkiv, Bibliotek, Café, Grupprum, Hemkunskap, Hemvist, Klassrum, Korridor, Mediatek, NO-kombi, NO-labsal, NO-prep, Passage, Personal arbetsplats. Personalrum, Rörelserum, Scen, Samtalsrum, Servering, Skolläkare, Skolsköterska, Teknikförråd, Textilslöjd, Vaktmästeri, Vilrum, Väntrum,
Limmad plastmatta med uppvik *RWC, *WC *Vid behov stegsäkert/halkdämpad
Limmad stegsäker/halkdämpad plastmatta med uppvik Personaldusch, RWC/D/Personal, Tvättrum/ skötrum, WC/Dusch
Limmad gummimatta på rullvara med präglad yta och uppvik. Bildsal, Keramik, Maskinrum, Träslöjd, Virkesrum
Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik eller limmad plastmatta med uppvik Kapprum, Matsal, Omklädningsrum, Servering, Skotorg, Städ Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas.
Granitkeramik med hålkälsplatta av granitkeramik Metall- och lödrum
Granitkeramik med halkdämpning med hålkälsplatta av granitkeramik Dusch, Förrum, Omklädningsrum Idrott, Städcentral, Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas.
Granitkeramik, sten eller cementmosaik med sockel likt golvbeläggningen. Entré, Entrétorg, Groventré, Huvudentré, Trapphus, Vindfång Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid träbjälklag skall uppvikt limmad plastmatta användas.
Uppvikt plastmatta eller Dammbunden betong CUR (Centralutrustningsrum), Förråd, Sprinklercentral, Undercentral, Plastmatta gäller ej vid källare eller platta på mark
Dammbunden betong alt. granitkeramik med sockel likt golvbeläggningen Miljörum Vid utförande med golvbrunn ska golvet förses med tätskikt. Fog som uppfyller CG2WAr enligt SS EN 13888. Vid utförande med golvbrunn inomhus ska golvet förses med tätskikt och ytskikt av granitkeramik.

Tabell 2: Ytskikt skola

Följande krav ställs på plastmattor i SISAB:s lokaler

Homogena plastmattor PVC Norm SISAB krav
Produktkrav ISO 10581/EN 649 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874/EN 685 34/43
Nötningsbeständighet ISO 10581/EN 660/2 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1/EN 433 < 0,1
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 3: Homogena plastmattor PVC

Homogena plastmattor utan PVC Norm SISAB krav
Produktkrav EN 14565 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874/EN 685 34/43
Nötningsbeständighet ISO 10581/EN 660/2 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1/EN 433 < 0,1
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 4: Homogena plastmattor utan PVC

Heterogena plastmattor PVC Norm SISAB krav
Produktkrav ISO 10582/EN649 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874/EN 685 34/43
Nötningsbeständighet ISO 10581/EN 660/2 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1/EN 433 < 0,1
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 5: Heterogena plastmattor PVC

Heterogena plastmattor utan PVC Norm SISAB krav
Produktkrav EN 14565 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874/EN 685 34/43
Nötningsbeständighet EN 660-1 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1/EN 433 < 0,1
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 6: Heterogena plastmattor utan PVC

Vid behov av plastmatta med stegljudreducerande egenskaper ska en produkt med integrerad alternativt en diffusionsöppen stegljudsdämpning väljas.

Homogena akustik plastmattor PVC 14-19 db stegljudsreducering Norm SISAB krav
Produktkrav EN 651 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874/EN 685 34/42
Nötningsbeständighet EN 660 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1/EN 433 < 0,2
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 7: Homogena akustik plastmattor PVC 14-19 db stegljudsreducering

Heterogena akustik plastmattor PVC 15-19 db stegljudsreducering Norm SISAB krav
Produktkrav EN 651 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874/EN 685 34/42
Nötningsbeständighet ISO 10581/EN 660/2-651 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1/EN 433 < 0,2
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 8: Heterogena akustik plastmattor PVC 15-19 db stegljudsreducering

Homogena akustik plastmattor utan PVC 15-19 db stegljudsreducering Norm SISAB krav
Produktkrav EN 14565 Uppfylla kraven
Slitage/bruksklass ISO 10874 23/33
Nötningsbeständighet EN 660 Klass 1/Grupp T
Intrycksbeständighet ISO 24343-1 < 0,2
CE märkning EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 9: Homogena akustik plastmattor utan PVC 15-19 db stegljudsreducering

Steg/halksäkra plastmattor av PVC Norm SISAB krav
Produktkrav EN 13845 Uppfylla kraven
VT-godkänd GBR:s regler för våtrum Uppfylla kraven
Steg/halksäkerhetsklass R10/R11/R12 Uppfylla kraven
Nötningsbeständighet RRL Pendulum Uppfylla kravet +36
Slitageklass EN13845/EN 685 Uppfylla kraven
Intrycksbeständighet ISO 24334-1/EN 433 < 0,1
CE märkning EN 13845/EN 14041 Uppfylla kraven
Byggvarubedömningen Rekommenderas/Accepteras Uppfylla kraven

Tabell 10: Steg/halksäkra plastmattor av PVC

Sportgolv/sportmattor Norm SISAB krav
Produktkrav EN 14904/ EKS 11, punktlastkrav C5, 4,5 N Uppfylla kraven
Stötupptagning EN 14808 P2
Punktelastisk
Prefabricerad plastmatta med integrerad dämpning

Tabell 11: Sportgolv/sportmattor

Dela sidan

Titel
Bilaga 1 SISAB:s krav för ytskikt på golv
Beskrivning
Anvisning som beskriver Bilaga 1 SISAB:s krav för ytskikt på golv
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/bilaga-1-ytskikt-pa-golv/bilaga-1-ytskikt-pa-golv.partial.html