Golv

Ventilerade golv

Se SISAB:s Goda exempel Ventilerat golv för vägledning.

Avjämningsmassor

Normaltorkande avjämningsmassor ska användas. Tjockleken på avjämningsmassan ska bedömas i samråd med projektets fuktsakkunnige, men ska vara minst 15 mm och maximalt 40 mm undantaget för fall i våtrum. Maximal tillåten skikttjocklek enligt tillverkare får ej överskridas. Fuktmätning i avjämningsmassor ska alltid utföras i dess tjockaste applikationspunkt före ytskiktsapplikationen. Mätningen ska göras enligt omfattning beskriven av RBK med utförande enligt Golvbranschens Branschstandard ”Bestämning av relativ fuktighet i normaltorkande golvavjämning".

Dela sidan

Titel
Golv
Beskrivning
Anvisning som beskriver golv
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/golv/golv.partial.html