Huskompletteringar

Utvändiga huskompletteringar

Vattenutkastare
Vattenutkastare ska vara av fuktsäkert utförande med avstängning på insidan av fasad. Se även Projekteringsanvisning VVS.

Solavskärmning
Val av solavskärmning ska ske efter att byggnadssimulering är utförd.

Invändiga huskompletteringar

Trappräcken
Trappräcken ska utformas så att ”busåkning” förhindras.

Vid fallrisk ska räcken utföras med skydd upp till minst 1,4 m över golv/stegnos. Detta gäller även vid utvändiga trappor och terrasser.

Ledstänger i förskolor ska utföras dubbla på höjd 60 cm och 90 cm över stegnos.

Dela sidan

Titel
Huskompletteringar
Beskrivning
Anvisning som beskriver huskompletteringar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/huskompletteringar/huskompletteringar.partial.html