Inre rumsbildande byggdelar

Lättväggar

Lättväggar i torra utrymmen ska utföras med 12 mm plywoodskiva + 13 mm gipsskiva på plåtregel där inte annat anges.

Väggar runt ventilationsschakt ska utföras enl. Projekteringsanvisning Brandskydd. Där kalla schakt förekommer ska placering av ångspärr projekteras likt yttervägg.

Ytterhörn på väggar och andra utstickande delar ska förses med hörnskydd.

I idrott ska ytsikt på väggar vara av plywood upp till ca 2.0 meter och i övrigt glespanel med bakomliggande mineralull och mellanliggande akustikväv, eller fasadtegel typ håltegel.

I träslöjd, metallslöjd, virkesrum, maskinrum och målningsrum ska klarlackad plywood eller träpanel sättas upp till ca 1.80 m över golvnivå. I övrigt målad yta.

Innertak

Innertak skall utformas enligt nedan tabell för respektive utrymme/rum i förskola. Val av innertaksplattor och typ av isolering ovan innertak se projekteringsanvisning Akustik Förskola.

Typ av innertak Utrymme/Rum i förskola
Nedpendlat undertak med lätt demonterbara plattor Administration, Allrum, Dusch, Förråd, Groventré, Kapprum, Korridorer, Lekrum, Omklädning personal, Personalrum, RWC, Samtal, Skötrum, Städ/Tvätt, Torg, Torkrum, Trappa, WC barn, WC, WC Personal, Vilrum Barn, Vilrum personal
Fast undertak. Målas, Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor Undercentral

Tabell 1: Innertak förskola

Innertak skall utformas enligt nedan tabell för respektive utrymme/rum i skola. Val av innertaksplattor och typ av isolering ovan innertak se projekteringsanvisning Akustik Grundskola.

Typ av innertak Utrymme/Rum i skola
Nedpendlat undertak med lätt demonterbara plattor Administration, Allrum, Aula, Bildsal, Biträdande Rektor, Expedition, Förråd, Grupprum, Hemkunskap, Klassrum, Konferensrum, Kopiering, Matsal, Miniaula, Musik, NO-kombi, NO-labsal, NO-prep, Omklädningsrum för personal, Personal arbetsplats, Personaldusch, Personalrum, Postfack, Rektor, Samlingslokal, Samtalsrum, Skolläkare,Skolsköterska, Städ, Städcentral, Textilslöjd, Vilrum
Fast undertak. Målas, Glansbeteckning 11-29, halvmatta ytor RWC, WC
Nedpendlat undertak. Ljudabsorbenter som tål våtavtorkning. Monteras i ett C3-bärverk. Dusch, Förrum
Nedpendlat undertak med plattor med slagtålighet. Systemet ska klara klass 2 A enlig SS-EN 13964. Café, Entré, Entrétorg, Groventré, Hemvist, Huvudentré, Idrott, Korridor, Lödrum, Maskin, Metallslöjd, Målningsrum, Omklädningsrum Idrott, Servering, Trapphus, Träslöjd, Vindfång, Virkesrum,

Tabell 2: Innertak grundskola

Hisschakt

Se SISAB:s Projekteringsanvisning Transportsystem.

Dela sidan

Titel
Inre rumsbildande byggdelar
Beskrivning
Anvisning som beskriver Inre rumsbildande byggdelar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/inre-rumsbildande-byggdelar/inre-rumsbildande-byggdelar.partial.html