Lufttäthet

Branschstandarden Bygga L ska användas som stöd i samtliga skeden av projekteringen.

Lufttätheten ska kontrolleras genom tidig luftläckagesökning för att motverka systematiska fel i utföranden samt verifieras genom lufttäthetsprovning enligt SS-EN ISO 9972:2015 metod 2. Luftläckage ska fördelas mot omslutande area enligt BBR.

Det genomsnittliga luftläckaget ska inte överskrida 0,30 l/s, m2 vid ±50 Pa. Kravet kan behöva anpassas vid ombyggnadsprojekt, detta bedöms av den fuktsakkunnige i samråd med den projektansvarige.

Projektörer ska redovisa lufttäthetsutföranden på detaljnivå (ritningar och beskrivning) Projekteringen ska välja lösningar med dokumenterad funktion och beständighet. Vid val av tätningsprodukter ska kompatibilitet kontrolleras.

För att säkerställa god kompetens vad avser lufttäthetsprovning kan en diplomerad lufttäthetsprovare anlitas.

Samtliga kanaler som dras vertikalt genom vindsbjälklaget ska enskilt vara försedda med stosar/manschetter för att säkerställa tätheten genom bjälklaget.

Dela sidan

Titel
Lufttäthet
Beskrivning
Anvisning som beskriver lufttäthet
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/lufttathet/lufttathet.partial.html