Miljöbyggnad

SISAB projekterar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads indikatorer nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T.ex. kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (brons, silver, guld) som valts för respektive indikator. Mer information om Miljöbyggnads indikatorer finns på SGBC:s hemsida samt i SISAB:s Projekteringsanvisning Miljö..

Den indikator som denna anvisning berör är:

1 Värmeeffektbehov
4 Klimatpåverkan
5 Fukt
7 Termiskt klimat vinter
8 Termiskt klimat sommar
9 Utfasning av farliga ämnen
15 Loggbok med byggvaror

Betyg för respektive indikator framgår av SISAB:s betygsverktyg, som ingår i Projekteringsanvisning Miljö. Se även SISAB:s Goda exempel Miljöbyggnad på SISAB.

Dela sidan

Titel
Miljöbyggnad
Beskrivning
Metod som beskriver hur man arbetar med miljöbyggnad på SISAB
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html