Miljöbyggnad

SISAB certifierar all nyproduktion enligt Sweden Green Building Council:s system Miljöbyggnad, totalbetyg SILVER. I vissa fall innebär Miljöbyggnads kriterier nya eller högre krav jämfört med SISAB:s anvisningar. T.ex. kan det ställas särskilda krav på beräkning och uppföljning. Kraven beror på vilken nivå (BRONS, SILVER, GULD) som valts för respektive indikator och vilken kriterieversion man arbetar med. Mer information om Miljöbyggnads kriterier och indikatorer finns på SGBC:s hemsida.

De indikatorer som denna anvisning främst berör är:

1.Värmeeffektbehov 4.Andel förnybar energi 6.Radon 8.Fuktsäkerhet 9.Termiskt klimat vinter 10.Termiskt klimat sommar 11.Dagsljus 13.Loggbok med byggvaror 14.Utfasning av farliga ämnen 15.Stommens klimatpåverkan

Betyg för respektive indikator framgår av SISAB:s betygsverktyg, som ingår i projekteringsanvisning Miljö. Se även SISAB:s Goda exempel Miljöbyggnad på SISAB.

Dela sidan

Titel
Miljöbyggnad
Beskrivning
Metod som beskriver hur man arbetar med miljöbyggnad på SISAB
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/miljobyggnad/miljobyggnad.partial.html