Övrigt

Impregnerat virke

Impregnerat virke ska inte användas vare sig inom- eller utomhus

Underlag för relationshandlingar

Underlag ska levereras av entreprenören för upprättande av relationshandlingar på A-ritn. och K-ritn.

På ritningarna ska avvikelser markeras med rödpenna. Ritningarna ska förses med datum och underskrift av den som utfört markeringen.

Underlag för skötselinstruktioner

Underlag för skötsel-, drift- och underhållsinstruktioner ska överlämnas till beställaren två veckor före slutbesiktning i två omgångar författade på svenska.

Dela sidan

Titel
Övrigt
Beskrivning
Anvisning som beskriver övriga frågor
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/ovrigt/ovrigt.partial.html