Rumskompletteringar

Inredning

Skåpinredning ska utföras enligt kvalitetsbestämmelser SS 83 40 11 och i E1-klass för låg formaldehydavgivning. Ångtäta skåpsbottnar får inte monteras ovan ytskikt i nyproduktion.

Luckor och lådfronter ska vara laminatklädda (1 mm högtryckslaminat) med kantlist av trä eller plast.

Melanin ska ej användas.

Infästningar i lättvägg i våtrum för efterkommande installationer se Säker Vatten Våtrumsvägg 2012 för vägledning.

Klädkrokar ska vara av typen enkelkrokar.

Fönsterbänkar monteras i första hand som radiatorskydd vid fönster om avstånd från underkant fönster till översida radiator är litet (max 10 cm).

Då diskbänkar förekommer i lokaler, t.ex. lärosalar i skolor och allrum och ateljéer i förskolor, ska dessa ha stänkskydd på bakomvarande och eventuella vidstående väggar.

Dela sidan

Titel
Rumskompletteringar
Beskrivning
Anvisning som beskriver rumskompletteringar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/rumskompletteringar/rumskompletteringar.partial.html