Våtutrymmen

Definitioner

Våtutrymmen

SISAB:s definition av våtutrymmen är sådana utrymmen i skolor och förskolor där en fuktbelastning utöver normal RF kan förväntas (projektering kök, se Projekteringsanvisning Byggteknik Storkök) Beroende på fuktbelastning ska ytskikt i sådana utrymmen utföras antingen vattentäta eller vattenavvisande.

Tänk på: SISAB:s definition av våtrum omfattar fler utrymmen än definition på våtrum som branschregler GVK:s Säkra våtrum och Byggkeramikrådets BBV gör gällande anvisningar för.

Vattentäta skikt

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, - spill och/eller -läckage ska utföras vattentäta (VTgF/VTvF alt. VTg/VTv). Omfattning av vattentäta skikt i respektive rum framgår av tabell 1 nedan.

Vattenavvisande skikt

Golv, väggar och tak som kommer att utsättas för vattenstänk, kondensvatten, våttorkning och/eller hög relativ fuktighet ska utföras vattenavvisande (VA). Omfattning av vattenavvisande skikt i respektive rum framgår av tabell 1 nedan.

Tak ska alltid utföras vattenavvisande i våtutrymmen.

Tabell 1. Utrymmen eller del av utrymme med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt. Utrymmen med vattentäta skikt enligt nedan definieras som våtrum. Väggar med vattenavvisande ytskikt vilka markerats med VA1) i tabellen liksom väggar med vattentäta skikt ska utformas som våtrumsväggar

Utrymme Golv inkl sockel* Vägg Kommentar
Groventré VA / VT VA *1 VT är obligatoriskt vid golvbrunn
Avfallsutrymmen, soprum VA / Massagolv (även cementbaserat) VA *1 Vid förekomst av golvbrunn ska tätskikt användas på golv
Fläktrum VA / Plastmatta / Massagolv VA Nyproduktion: Plastmatta / Cementbaserad massagolv Ombyggnad: Plastmatta / Cementbaserat massagolv, efter godkännande av fuktkonsult även VA
Undercentral VA / VT / Massagolv (ävencementbaserat) VA Nyproduktion: Plastmatta / Cementbaserad massagolv Ombyggnad: Plastmatta / Cementbaserat massagolv, efter godkännande av fuktkonsult även VA
Rum för sprinklercentral VT / Massagolv (även cementbaserat) VA
Rum eller ytor med lättare fuktbelastning
Duschrum för personal VT VTvF
Rum med diskbänk - VA *1 Gäller vägg över och under diskbänk, Se Väggar i våtutrymmen nedan
Rum med tvättmaskin VT VA
Rum med varmvattenberedare VT VA
Tvättrum, Skötrum VA / VT VA *1 VT är obligatoriskt vid golvbrunn
Torkrum VA / VT VA VT är obligatoriskt vid golvbrunn
WC VT VA *1 Se Väggar i våtutrymmen nedan.
Offentliga våtrum
Omklädningsrum VA VA *1 Ev. behov av VT ska uteslutas i samråd med fuktkonsult
Offentligt duschrum Klinker på särskilt proj. tätskikt VTvF
Kök
Städrum VT VA Se Väggar i våtutrymmen nedan
Serveringskök Plastmatta / Klinker på särskilt proj. tätskikt VA *1 VA på vägg gäller över och under diskbänk
Tillagnings- och mottagningskök inkl diskrum och renseri Massagolv / Klinker på särskilt proj. tätskikt VTvF
Övriga utrymmen i tillagnings- och mottagningskök Massagolv / Klinker på särskilt proj. tätskikt VA *1 Avser utrymmen som t.ex förråd, kontor etc. där väggar aldrig kommer att utsättas för vattenspolning. Om vattenspolning förväntas ska vägg utföras VTvF. Golv kan efter godkännande av fuktkonsult även göras VA.

Tabell 1:Utrymmen eller del av utrymme med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt

*1 Sockel utförs i normalfallet VT genom att tätskikt på golv dras upp 100 mm på vägg.

Förklaringarna nedan gäller där annat material ej specifikt framgår i tabell 1.

VT: Vattentäta skikt på golv av folietyp eller plastmatta där detta är tillämpbart. Andra tätskiktssystem används efter samråd med fuktsakkunnig.

VTvF: Vattentäta skikt på vägg av folietyp eller plastmatta

VA: Vattenavvisande skikt.

Branschregler och material

Med ytskikt av keramiska plattor ska GVK:s branschregler Säkra våtrum följas. Tätskiktssystem ska redovisas som godkända och skivmaterial ska väljas med hänsyn till valt tätskikt enligt råd på www.gvk.se. Färdigt arbete ska uppfylla Byggkeramikrådets ”Riktlinjer för färdigt arbete”. www.bkr.se

Skivmaterial under keramiska plattor ska dessutom vara cementbaserade typ, provade och av tillverkaren redovisade med kritiskt RF Större än 95%.

Med ytskikt av plastmatta ska GVK:s branschregler Säkra våtrum följas. Plastmattan ska vara godkänd och skivmaterialet lämpat som underlag för plastmatta enligt www.gvk.se. Skivmaterial under plastmatta ska dessutom vara provade och av tillverkaren vara redovisade med kritiskt RF större än 85%. Plastmattan i våtutrymme enligt tabell 1 ovan ska efter färdigt utförande kontrolleras med ”särskild kontroll” av GVK avseende skarvars täthet enligt SS 92 36 21.

Tätskiktsentreprenör ska vara certifierad/auktoriserad av GVK. Branschregel Säker Vatteninstallation ska följas. Samordning mellan Bygg och VVS ska ske. Se vidare SISAB:s Projekteringsanvisning VVS. (Se www.sakervatten.se)

Golv i våtutrymmen

Golv i våtrum ska inte gjutas med cellbetong, EPS- cement eller motsvarande eftersom ingjutningen av kramlor till brunnar och golvrännor blir bristfälliga.

Vattentäta ytskikt på träbjälklag, på uppregling av trä på betongbjälklag samt i förskolor ska alltid vara plastmatta. Se även avsnitt ”Flytande golv” och ”Keramiska plattor” nedan.

Väggar i våtutrymmen

Nya väggar i skolor som ska förses med vattentäta skikt ska utföras murade. I förskolor ska våtrumsväggar utföras i första hand murade eller i andra hand enligt Säker Vatten Våtrumsvägg 2012 med skivor godkända av GVK och lämpad för aktuellt tätskikt (SISAB kräver att den yttre skivan är oorganisk och fuktstabil). Avser även wc och städrum.

Befintliga källarytterväggar som står i direktkontakt med mark och som saknar erforderlig utanpåliggande isolering och fuktskydd får inte förses med någon form av vattentäta skikt utan att en särskild fuktsäkerhetsprojektering utförs. Detta gäller även innerväggar med markkontakt.

Tätskikts uppvik på vägg ska alltid dras bakom dörrkarm.

Våtrumsväggar i förskolor ska som grundregel alltid ha väggplastmatta som tätskikt.

Dörr och fönster får inte förläggas så att vatten från duschar eller andra tappställen kan skada karm, foder, dörrblad eller fönster.

Placering av duschplats mot yttervägg ska undvikas. Detta gäller speciellt regelytterväggar med ytskikt av kakel.

Vid utförande av ”skärmvägg” mellan duschplatser bör dessa utföras med glasblock alternativt som murade.

Spegel ska vara infälld i kaklet i WC och RCW i skola.

För väggar med keramiska plattor som ytskikt gäller även följande:

I yttervägg ska ev. reglar i installationszonen (mellan tätskikt och ångspärr) alltid vara av stål.

Väggar som kommer att vattenbegjutas från båda håll ska utföras murade. Se även SISAB:s Goda exempel Väggkonstruktioner med ytskikt av keramiska plattor 2-sidig vattenbelastning.

Dela sidan

Titel
Våtutrymmen
Beskrivning
Anvisning som beskriver Våtutrymmen
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/vatutrymmen/vatutrymmen.partial.html