Ytterväggar

Ytterväggen ska ses som ett helt system, fasaden inkluderat och i första hand av betongstomme. Den invändiga tätningen ska ha ett större ånggenomgångsmotstånd än den yttre. Fasaden utgör i regel inte den yttre vädertätningen.

Kemiskt klotterskydd ska inte appliceras på fasad.

Eventuella utvändiga väderskivor ska vara oorganiska och fuktstabila. Konvektion och indrivande fukt ska förhindras vid skivskarvar och öppningar exempelvis dörrar och fönster.

Vid skalmurning ska skydd mot bruksspill i fingerspalten användas. Finger-spalten ska vara minst 40mm.

Insidan på yttervägg uppbyggd av regelverk ska i normalfallet utföras med minst 45 mm indragen ångspärr för att möjliggöra installationszon samt skivbeklädnad med 12 mm plywood och 13 mm gipsskiva.

Fasadskivor

Fasadskivor ska i första hand ej användas som fasadmaterial. Där krav ändå förekommer på fasadbeklädnad av fasadskivor ska de projekteras med följande förutsättningar:

  • Genomfärgade.
  • Standardkulörer ska användas.
  • Enkel formsättning ska eftersträvas, i första hand ska standardstorlekar användas.
  • Vid dörrar ska väggar förstärkas för att undvika skador i skivor.
  • Infästningar för installationer ska förborras.
  • Förråd, barnvagnsförråd etc. ska utföras med regelavstånd 450mm eller mindre.
  • Ska undvikas i markplan vid skolbyggnader

Skärmtegel

Ska inte användas i markplan.

Öppningskompletteringar i ytterväggar

Entréportar/Ytterdörrar
Se projekteringsanvisning dörrar.

Fönster

Se projekteringsanvisning Glas.

Dela sidan

Titel
Ytterväggar
Beskrivning
Anvisning som beskriver ytterväggar
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-byggteknik/yttervaggar/yttervaggar.partial.html