Att tänka på

Nedanstående ska alltid beaktas vid om- och tillbyggnad.

  • Undersök om byggnaden är klassad enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering och involvera antikvarie innan dörrar projekteras. Vid osäkerhet kan SISAB:s antikvarie rådfrågas.

Nedanstående ska alltid beaktas vid ny-, om- och tillbyggnad.

  • Beakta risken för skadegörelse i berörd skola och dess närområde och eftersträva hållbarhet och funktion i relation till detta.
  • I ramavtalet med El- och telekonsulter finns även låskonsulter att avropa för att involveras i arbetet med dörrar och funktioner.
  • Samordning och dokumentering över komplexa dörrfunktioner måste hanteras. Ansvaret att utreda, projektera och dokumentera ligger på teleprojektör som måste involvera Arkitekt, Tillgänglighet, lås och verksamheten.

Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvarig till hjälp.

Dela sidan

Titel
Att tänka på
Beskrivning
Att tänka på
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/att-tanka-pa/att-tanka-pa.partial.html