Bakgrund

I skola och förskola behövs olika typer av dörrar beroende på funktion. Utseendet påverkas av flera faktorer, som gestaltningsprogram, eventuell klassning av befintlig byggnad samt funktionskrav. (Tillgänglighet, brand, hållbarhet, välkomnande.)

I första hand ska dörrarna vara anpassade till verksamhetens behov. Men även andra intressenters behov ska vara tillvaratagna. Andra intressenter är bland annat vårdnadshavare, besökare, förvaltare, leverantörer och avhämtare samt externa besökare för publika ändamål. Rumsfunktioner som kan användas för externa besökare är t.ex. matsal och idrottssal.

Ombyggnad
Vid klassade byggnader måste i första hand krav om bevarande utredas och beaktas. Finns det möjlighet (tillverkningstekniskt) att åtgärda befintliga dörrar ska detta göras. Om det inte fungerar ska justeringar av funktion och utseende utredas i samråd med antikvarie och brandkonsult.

Nybyggnad
För nybyggnad ska i första hand funktion och hållbarhet eftersträvas.

Dela sidan

Titel
Bakgrund
Beskrivning
Anvisning som beskriver bakgrund
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/bakgrund/bakgrund.partial.html