Funktionskrav

Brandmotstånd/Brandtäthet
I brandskyddsbeskrivning och underlag från brandkonsult ska det framgå hur dörr ska projekteras. Där i beskrivs brandcellsgränser, utrymningskrav och omfattning av krav på utrymning och åter-inrymning.

I SISAB:s Projekteringsanvisning Brandskydd finns mer information om dörrars brandklassning och hur man ska hantera ombyggnation och utbyte av dörrar i befintliga lokaler för att uppfylla regelverk.

I SISAB:s Projekteringsanvisning El- & Telesystem finns en del kompletterande information rörande användarfunktioner och styrningar mellan komponenter i dörrmiljön.

Ljudisolering
I projektering av dörr utreds behov av underlag från akustikkonsult. Observera att SISAB:s Projekteringsanvisningar Akustik för grundskola respektive förskola ska följas.

Tillgänglighet
Krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska uppfyllas. Vid behov anlitas tillgänglighetskonsult för att granska handlingarna.

Frångänglighet
Vid tillgänglighetskrav ska brandkonsult även tillgodose frångänglighetskrav.

Dörrfunktioner Funktionerna i en dörrmiljö är alltid ytters komplexa och måste hanteras i projekteringen. Låskonsult, Telekonsult, Arkitekt och Brandkonsult ansvarar för att tillsammans samordna sina handlingar så att rätt funktion garanteras.

Dela sidan

Titel
Funktionskrav
Beskrivning
Anvisning som beskriver funktionskrav
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/funktionskrav/funktionskrav.partial.html