Objektsreferenser

Dörrtyperna som beskrivs på kommande sidor är ett utdrag av de vanligaste förekommande dörrarna i skolmiljö. De är uppbyggda via en kort beskrivning av krav i detta dokument samt ett tillhörande utkast för dörrkort i Bilaga 1.

Dörrkorten fungerar som exempel för att belysa de olika dörrarnas olika krav. Det är fritt att välja för arkitekten hur dörrar ska ritas och i vilket format ritningen upprättas.

För samtliga dörrar gäller att verksamhetens krav rörande passersystem påverkar beslagningen. Beakta behovet och detaljprojektera beslagning för varje dörr. Tex kan verksamhetens krav på passersystem på innerdörrar innebära sk. dörrblandsläsare som medför åverkan på, eller byte av, dörrblad och låskista.

Generellt

1. Ytterdörrar
Entrédörrar/partier
Huvudentrén är den viktigaste dörren till skolan. Elever, personal och besökare ska känna sig välkomna. Dörren ska vara tydlig och tillgänglig, markerad i sitt sammanhang. Lätt att öppna oavsett kroppsstorlek och styrka. Dörrens placering ska säkerställa trygghet.

Sekundära entréer kräver normalt samma tillgänglighet och trygghetskrav som huvudentrén.

In och utlastning sker via en dörr som vi här kallar för Transportdörr. Dörren ska uppfylla krav på arbetsmiljö och tillgänglighet för de som ska lasta in samt hämta ut varor från skolan.

Teknikdörr: kallas de dörrar som leder till teknikrum av olika slag, dessa behöver ej markeras tydligt utifrån eller inifrån. Denna dörr kommer inte användas ofta och ska endast uppfylla arbetsmiljökrav för respektive teknikområde.

Utrymningsdörr: ska vara tydligt markerad från insida och utsida så att de ej blockeras. Markeringen sker med skylt på dörr som kan kompletteras med markering i golv.

2. Innerdörrar
Innerdörrar i skola är exempelvis dörr till WC, RWC, omklädningsrum, matsal, bibliotek, lärosal, grupprum, personalrum, administrativa utrymmen, förråd, städrum, vilrum, hemvist, mellandörr (passage/korridor), teknikrum, undercentral, fläktrum, hissmaskinrum, elnisch, soprum, torkrum, storkök mm.

3. Invändiga glaspartier av stål
Invändiga glaspartier i skola är exempelvis partier till matsal, mellandörr (passage/korridor) och vindfång.

4. Invändiga glaspartier av trä
Glaspartier i skola är exempelvis glas vid dörr till lärosal, grupprum, personalrum, administrativa utrymmen, hemvist, mellandörr (passage/korridor), matsal, bibliotek.

Dela sidan

Titel
Objektsreferenser
Beskrivning
Anvisning som beskriver objektsreferenser
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/objektsreferenser/objektsreferenser.partial.html