Syfte

Denna anvisning syftar till att fungera som underlag för projektering av dörrar i skola och förskola. Framtagna lösningar är att betrakta som exempellösningar, varefter varje dörr måste projekteras för det aktuella projektet. Anvisningen och Bilaga dörrtyper skall läsas ihop.

Krav och normer som ska kontrolleras vid projektering är SISAB:s krav, tillgänglighets- och frångänglighetskrav, projektspecifika krav och myndighetskrav.

Anvisningar gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB.

I ramavtalet med El- och telekonsulter finns låskonsulter som skall avropas i arbetet med dörrar och funktioner.

Samordning och dokumentering över komplexa dörrfunktioner måste hanteras. Viktigt att initiera processen redan tidigt i projekteringen. Ansvaret att utreda, projektera och dokumentera ligger på teleprojektör och arkitekt som måste involvera sakkunniga inom tillgänglighet, brand, låskonsult och verksamheten.

Vid frågor eller funderingar finns anvisningsansvariga till hjälp.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/syfte/syfte.partial.html