Syfte

Denna skrift syftar till att fungera som underlag för projektering av dörrar i skola och förskola. Framtagna lösningar är att betrakta som exempellösningar, varefter varje dörr måste projekteras för det aktuella projektet.

Krav och normer som ska kontrolleras vid projektering är SISAB:s krav, tillgänglighets- och frångänglighetskrav, projektspecifika krav och myndighetskrav.

Anvisningar gäller även för entreprenörer som arbetar åt SISAB.

Dela sidan

Titel
Syfte
Beskrivning
Syfte
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/syfte/syfte.partial.html