Tekniska krav

CE-märkning

Produkter som monteras i dörrmiljö ska inneha CE-märkning.
När en dörr motoriseras, dvs. förses med dörrautomatik, ska installationen ske i enlighet med EN 16005:2012 och hela dörrmiljön CE-märkas som sammansatt maskin.

Projektering av dörrmiljö med dörrautomatik ställer stora krav på kompetens för att hantera CE-märkning, maskindirektivet, risker och de krav på kringutrustning och olika funktioner som både SISAB och verksamheten ställer. Utbildningsmiljöerna utgör alltid s.k. HÖG risknivå.

Dörrautomatik ska installeras enligt tillverkarens anvisning och installatören blir ansvarig för hela funktionen när dörren motoriseras. Redan i projektering måste val beaktas rörande t.ex. material i väggar, dörr och karm för rätt infästning och val av armsystem.

Skyddsklass, SSF 200

Dörrar i skalskydd inklusive ”godkänd låsenhet” ska uppfylla skyddsklass 1, beskrivna i SSF 200 utgåva 5.

Brandmotstånd/brandtäthet

I brandskyddsbeskrivning och underlag från brandkonsult ska det framgå hur dörr ska projekteras. Där beskrivs brandcellsgränser, utrymningskrav och omfattning av krav på utrymning och återinrymning.

I SISAB:s Projekteringsanvisning Brandskydd finns mer information om dörrars brandklassning och hur man ska hantera ombyggnation och utbyte av dörrar i befintliga lokaler för att uppfylla regelverk.

I SISAB:s Projekteringsanvisning Tele, Data, Säkerhet finns en del kompletterande information rörande användarfunktioner och styrningar mellan komponenter i dörrmiljön.

Ljudisolering

I projektering av dörr utreds behov av underlag från akustikkonsult. Observera att SISAB:s Projekteringsanvisningar Akustik för grundskola respektive förskola ska följas.

Antikvariska krav vid ombyggnad

Vid klassade byggnader måste i första hand krav om bevarande utredas och beaktas. Finns det möjlighet (tillverkningstekniskt) att åtgärda befintliga dörrar ska detta göras. Om det inte fungerar ska justeringar av funktion och utseende utredas i samråd med antikvarie och brandkonsult.

Dela sidan

Titel
Tekniska krav
Beskrivning
Anvisning som beskriver tekniska krav
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-dorrar/tekniska-krav/tekniska-krav.partial.html