1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Apparater i brandindikeringssystem

Apparater i brandindikeringssystem (kombilarm)

I systemet ingående komponenter ska vara godkända (intygade) enligt kraven i SBF 110 och EN-54. När systemet integreras i inbrottslarmsystemet (kombilarm) undantas centralutrustningen (centralapparat, strömförsörjning, larmsändare, brandförsvarstablå etc.) från detta krav. Avsteg från EN54 redovisas av brandsakkunnig i utförandespecifikation.

Centralapparater, Tillsatsapparater och Undercentraler
Centralutrustning och larmsändare är gemensam för kombilarm (H9) och beskrivs under avsnitt apparater i inbrottslarmsystem.

Detektorer
Rökdetektorer ska vara av konventionell typ med installerat motståndsvärde enligt tillverkarens anvisningar och uppfylla kraven i SBF 1011:1. Joniserande rökdetektorer och brandvarnare tillåts inte. För att efterlikna automatiskt brandlarm så ska kretsar, sektioner och placering av detektorer fullt ut följa SBF 110 och projekteras så att tydlighet uppnås, sektioner byggs så att de enkelt kan lokaliseras och att inte fler detektorer än nödvändigt ansluts i slingorna.

Manöverenheter
Gemensamma skåp och manöverenheter i kombilarm beskrivs under avsnitt apparater i inbrottslarmsystem.

Larmknappar
Larmknappar installeras enligt omfattning ovan med följande tillägg för brandindikeringssystem i kombilarm; I kombilarmets OR-skåp ska monteras specifik utrustning för brandindikeringssystemet:

  • Larmknapp skall ligga på egen sektion för att kunna aktiveras även om återställning av larm ej skett med kod.
  • Kvitteringsenhet med funktion för ”Larmdon tyst” och ”Återställning” monteras för test av brandlarmdon och återställning av utlöst larm.

Larmöverföringsutrustningar
Överföring av larm till av SISAB utsedd larmcentral sker via kombilarmsystemet, se avsnitt nedan rörande apparater i inbrottslarmsystem.

Dela sidan

Titel
Apparater i brandindikeringssystem
Beskrivning
Anvisning för apparater i brandindikeringssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/apparater-i-brandindikeringssystem/apparater-i-brandindikeringssystem.partial.html