1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Apparater i inbrotts‐ och överfallslarmsystem

Apparater i inbrotts‐ och överfallslarmsystem

I systemet ingående komponenter ska vara intygade enligt krav för larmklass 2 i SSF 1014.

Centralapparater
I skolor placeras centralapparat inbrotts-/kombilarm i centralutrustningsrum (CUR). I förskolor och mindre fristående byggnader, där CUR saknas, nyttjas istället telenisch alternativt i nisch delad med elcentral eller i telerum. Nischen förses med skandinavisk oval låscylinder för SISAB:s elektroniska driftnyckel.

För system med adressenheter ska antalet kommunikationsslingor anpassas så att respektive slinga kan kompletteras med ytterligare adressenheter.

Brand- och fellarm från detektorkretsar ska inom systemet hanteras och indikeras individuellt för respektive sektion. Övervakning av fel i detektor- och larmdonsslingor ska lägst omfatta kortslutning, avbrott och avlägsnande av apparat.

Manöverapparat
Manöverpanel ska vara i utförande med klartextdisplay och monteras normalt 1600 ÖG. Avser även kvitteringsenhet.

Manöverpanel, kvitteringsenhet och en återfjädrande brandtryckknapp (se brandindikeringssystem) ska monteras i låsbart skåp avsett för OR-ritningar av typ Swansons 6308235, utan bakstycke och med hylla i luckan för pärm med OR-ritningar etc. Skåpet är förberett för ASSA skåplåscylinder. Lås tillhandahålls av Ram-säk i samband med systemintegration.

Magnetkontakter
Magnetkontakt ska ej vara förspänd. Magnetkontakt ska vid montage på dörr vara för infällt montage.

Rörelsedetektorer
Detektorval och placering avgörs av lokalens utseende och övervakningsområde i enlighet med SSF 130.
T.ex. kan en långstrålande detektor lämpa sig bättre i en korridor medan en s.k. ”360 graders detektor” är att föredra i stora öppna ytor med lägre takhöjd.
Detektorer med maskeringsskydd ska endast användas i speciellt utsatta rum med höga värden och risk för övertäckning och interna stölder. Denna funktion ansluts via trippelbalansering, så att sabotage och maskerad detektor kan särskiljas. Omfattning redovisas vid samråd med Elspecialist - tele.

Larmöverföringsutrustningar
För inbrotts-/kombilarm ska egen larmsändare nyttjas. Sändaren ska vara av fabrikat Addsecure Iris 4-440 och anslutas till systemets kommunikationsbuss. Sändaren ska överföra larm via datanät (TCP/IP) och SISAB:s tekniska nätverk (T-LAN) till av SISAB utsedd larmcentral.

Driftsättning av larmsändaren, programmering av IP-adresser, sändarkoder etc. utförs av Ram-säk i samband med systemintegration.

Dela sidan

Titel
Apparater i inbrotts‐ och överfallslarmsystem
Beskrivning
Anvisning för apparater i inbrotts‐ och överfallslarmsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/apparater-i-inbrotts-och-overfallslarmsystem/apparater-i-inbrotts-och-overfallslarmsystem.partial.html