1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Belysning för vägledande skyltning

Belysning för vägledande skyltning

Vägledande markering ska utgöras av genomlysta utrymningsskyltar och eventuell nödbelysning enligt BBR och brandskyddsbeskrivningen. (Övrig vägledande skyltning kan utföras med belysta efterlysande utrymningsskyltar). LED- armaturer med minst 100 000 timmars livslängd på dioder och komponenter ska användas. Beakta krav på nödbelysning i samlingssalar och ämnessalar avsedda för slöjd, teknik, kemi.

I skolor ska system i första hand vara adresserbart, övervakat, självtestande, lägst 24V centralbatterisystem. System ska ha möjlighet att blanda nöd- och hänvisningsarmaturer på samma slinga. System ska ha möjlighet att överföra driftlarm via potentialfri kontakt samt ha möjlighet att till överordnat system, SOL överföra funktioner som summalarm, larm vid fel på självtest och funktionstest samt larm vid fel på armatur eller centralt batteri. Gränssnitt till överordnat system ska vara i första hand BAC-Net och i andra hand Modbus. Anslutning av larmer via kabel till DUC ska samordnas med Styr.

Förläggning av systemets kablage ska utföras enligt krav i brandskyddsbeskrivning, I första hand installeras brandsäker kabel in i den egna brandcellen och sedan vanlig installationskabel inom brandcellen. Centralbatterisystem ska vara öppet så SISAB:s ramavtalade entreprenör kan hantera det vid fel och periodiska kontroller. Nätschema ska upprättas och även monteras vid centralutrustningen. Armaturerna ska märkas med sin individuella adress.

I andra hand i skolor och i första hand på förskolor ska decentraliserat system med lokal reservdrift samt självtestfunktion för batteri och LED-modul installeras.
I första hand används s.k. kondensatorbatteri/longlife. Timer 90 min monteras i central som bryter matningen till genomlysta skyltar och nödbelysning för test av icke centralanslutna armaturer. Elcentraler med timer som matar kretsar med nöd- och hänvisningsbelysning ska ha dokument monterat i hållare vid elcentralen som visar när belysningen senast testades att den klarar minst 60 min batteritid.

Dela sidan

Titel
Belysning för vägledande skyltning
Beskrivning
Anvisning för belysning för vägledande skyltning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/belysning-for-vagledande-skyltning/belysning-for-vagledande-skyltning.partial.html