Belysning på gård eller i park

(Gårdar och fasader ljussätts gestaltande efter platsens förutsättningar och utformning. Jämnhet ej viktigt. Orienterbarheten ska vara god och bländning ska undvikas. Gångstråk, lekplatser samt omgivande lekytor ska belysas för en god överblickbarhet. För att öka den upplevda ljusheten och orienter-barheten belyses med fördel vertikala ytor såsom fasader, växtlighet, lekställningar m.m. Utan avkall på synbarheten ska generell ljusmängd minimeras för att inte påverka ekologin negativt (djur och växter).)

Stolpbelysningen ska utföras vandaltålig och i metall. Armaturer matas av grupp med jordfelsbrytare för personskydd. Lyktstolpar ska ha egen avsäkring i respektive belysningsstolpe. Fasadarmaturer begränsas till entréer. Ljuskällor ska vara LED, som ej bländar. Utebelysningen utförs så att det ej bildas mörka gångstråk och fasader. Utebelysning styrs via slutande utgångar i DUC i styr, se projekteringsanvisningar Styr & övervakningssystem samt driftkort 0123-DK-AS i SISABs kravställande teknikdokument. Pollare och markarmaturer ska ej förekomma pga risk för skadegörelse.

Medelbelysningsstyrkan på markytan ska vara enligt nedan och ha låg bländning utan krav på jämnhet:

  • På gårdar och gångstråk/cykelväg 5 lux. Beakta dock energikraven.
  • På lekplatser (mindre yta vid lekredskap) 30 lux. Omgivande lekytor 5 lux på förskolor.

Dela sidan

Titel
Belysning på gård eller i park
Beskrivning
Anvisning för belysning på gård eller i park
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/belysning-på-gard-eller-i-park/belysning-på-gard-eller-i-park.partial.html