1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Bildöverföringssystem – tv‐övervaknings‐system

Bildöverföringssystem – tv‐övervaknings‐ system

Kameror inomhus
Kameror inomhus är hyresgästens egen utrustning. Beslut om övervakning och ansökan om kameratillstånd hanteras av hyresgäst.

I projektet utförs förberedelse med nätverksuttag (ovan undertak) där man kan anse att en kamera kan komma att installeras. Detaljprojektering av placering, kameravinklar och teknik sker sedan av hyresgästens leverantör.

Kameror utomhus
Övervakningskameror utomhus (termosensorer) får endast installeras efter beslut av PÄ (projektägare) och SISAB´s FSA-styrgrupp (förebyggande säkerhetsarbete). Dessa kameror kräver tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och installeras av Ram-säk. I projektet utreds förberedelse på fasad med nätverksuttag i fastighetsnätets spridningsnät.

Apparater i system för TV‐övervakning
För kameror inomhus avropar hyresgästen själva detta genom eget avtal.

För kameror utomhus gör separat beställning av kameror och installation till Ram-säk i samband med systemintegration.

Dela sidan

Titel
Bildöverföringssystem – tv‐övervaknings‐ system
Beskrivning
Anvisning för bildöverföringssystem – tv‐övervaknings‐ system
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/bildoverforingssystem-tv-overvaknings-system/bildoverforingssystem-tv-overvaknings-system.partial.html