Brandindikeringssystem

Vid ombyggnation av befintliga byggnader kan ibland brandindikering integrerat i kombilarm installeras efter avstegsansökan från denna anvisning och bolagets ambition. Eftersom brandindikering (dvs. kombilarm H9) projekteras likvärdigt brandlarm (H1) ska principerna i SBF 110 avsnitt 6 och 7 inarbetas och handlingarna ska granskas av sakkunnig som är väl insatt i SBF-regelverk och brandlarm. Brandindikeringssystemet omfattas av det som i SSF130 kallas integrerad anläggning och ska alltså redovisas på samma ritning som övrigt kombilarm.

Utformning:
SISAB nyinstallerar inte brandindikering i kombilarm. Vid om/tillbyggnad av befintliga lokaler där ombyggnation ska ske måste projektets styrgrupp ta ett helhetsgrepp och se över säkerhetsanläggningarna för att installera system som går att förvalta. SISAB strävar efter att ha inbrottslarm skilt ifrån brand/utrymningslarm och separera systemen till två skilda system, Brand H1 och inbrott H2.

Kablar i brandindikeringssystem
Spridningskabel ska vara röd och förläggas i synbart rödmärkta rör, med undantag för kommunikationskablar mellan kombilarmets adressenheter.

Dela sidan

Titel
Brandindikeringssystem
Beskrivning
Anvisning för Brandindikeringssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/brandindikeringssystem/brandindikeringssystem.partial.html