Driftgenomgång

Information till driftspersonal, förvaltare och fastighetsvärd ska ges inför övertagandet av anläggningen/anläggningarna. Syftet med informationen är att fastighetsavdelningen och driftspersonal erhåller erforderlig kunskap om anläggningen och dess delar.

Se ”Tidplan för driftsättning i Antura”. En driftsgenomgång/information ska även hållas med verksamheten speciellt vid köksombyggnader med fokus på larmer, avstängningar och släckutrustning.

Dela sidan

Titel
Driftgenomgång
Beskrivning
Anvisning för driftgenomgång
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/driftgenomgang/driftgenomgang.partial.html