Elmiljö

Den fasta installationen ska utföras så att följande värden ej överskrids, där människor stadigvarande vistas:

  • Lågfrekventa magnetfält 0,2 µT uppmätt 1m över golvet i nybyggnad.
  • Lågfrekventa magnetfält 0,4 µT i äldre bebyggelse vid driftsatt anläggning.
  • Elektriska fält 10 V/m.

(B-fältskravet i äldre bebyggelse vid driftsatt anläggning är mildrat från 0,3 till 0,4 i enlighet med miljöhälsorapport 2001 antagen i Stockholms stad.)

Dela sidan

Titel
Elmiljö
Beskrivning
Anvisning för elmiljö
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/elmiljo/elmiljo.partial.html