Flyttning, demontering, rivning

Demontering av el‐ och teleinstallationer
För installationer som flyttas, demonteras eller rivs ska kablar demonteras i hela sin längd. Kablage från installationer som ej är i drift samt kablage som är avklippt ska demonteras. Projektören ska i samråd med beställaren bedöma vilken materiel som berörs.

Handling avsedd för upphandling av demonteringsarbeten ska alltid redovisa demonteringens omfattning på ett sådant sätt att den är kalkylerbar för anbudsgivaren. Kostnad för demonterings-arbeten ska alltid särredovisas i anbud, avser ej totalentreprenader.

Vid rivning inom idrottssalar ska observeras att det i vissa fall förekommer passerkontrollsystem som tillhör idrottsförvaltningen. I dessa fall ska demontering utföras genom idrottsförvaltningens försorg. Kontaktperson är John Westling, john.westling@stockholm.se / 08-508 26 602.

Vid rivning eller flytt av paviljong eller byggnad ska befintliga rör i mark bibehållas och avslutas i dragbrunn.

Dela sidan

Titel
Flyttning, demontering, rivning
Beskrivning
Anvisning för flyttning, demontering, rivning
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/flyttning-demontering-rivning/flyttning-demontering-rivning.partial.html