1. Hem
  2. /
  3. Projekteringsanvisningar
  4. /
  5. Innehåll El-telesystem
  6. /
  7. Anvisningar
  8. /
  9. Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten

Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten

Åtgärder för el‐ och teleinstallationer
Åtgärder ska utföras så att pågående drift och skolans verksamhet störs i minsta möjliga utsträckning.

Säkerhetsanläggningar
SISAB vill undvika att ha befintliga säkerhetsanläggningar i drift under entreprenad. Det finns dock tillfällen då det är oundvikligt tex. där entreprenad ska pågå i del av byggnad medans verksamheten pågår i andra delar. Det är då ytterst viktigt att definiera vem som är ansvarig för anläggningens funktion under byggtid. Projektör och projektledare ansvarar för att upprätta ”Genomförandeplan” och gränsdragning måste upprättas för att säkerställa att varje skede av entreprenaden planeras korrekt mellan alla inblandade aktörer - Sisabs driftavdelning med ramavtalsupphandlad driftleverantör, hyresgästen samt projektets entreprenörer. Detta beskrivs närmare under avsnitt ”Teletekniska säkerhetssystem” nedan.

Tillfälliga el‐ och teleinstallationer
Åtgärder ska vidtas så att pågående drift och skolans verksamhet kan upprätthållas. Vid avslutad ombyggnad ska tillfälliga installationer demonteras och permanenta installationer vara i drift.

Säkerhetsanläggningar
Beroende på hur gränsdragning ser ut kan det finnas behov av att tillfälligt hyra provisoriska bygglarm/larmväskor för att skydda entreprenadområdet. Det bör framgå av de administrativa föreskrifterna vem som ansvarar för inbrott- och brandskydd inom entreprenadområdet. Om ansvaret ligger hos B ska larmväskor avropas hos bevakningsleverantör - inte Ram-säk. (SISAB´s ramavtalsupphandlade larmleverantör)

Tillfällig kraft‐ och belysning på byggarbetsplatsen
Entreprenören ansvarar för att beställa en egen separat elservis för byggström i entreprenaden och ansvarar även för dimensionering, installation, abonnemang och kostnader för byggström.

Nätverksanslutning
Entreprenören ansvarar själv för nät för datakommunikation till byggetablering inom entreprenaden. SISAB tillhandahåller inte datakommunikation via STOKAB´s eller stadens nätverk för externa.

Dela sidan

Titel
Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten
Beskrivning
Anvisning för förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/forarbeten-hjalparbeten-saneringsarbeten/forarbeten-hjalparbeten-saneringsarbeten.partial.html