Hisstelefonsystem

Kabeltyp 4-pars cat 6 ska installeras mellan hissmaskinrum och centralutrustningsrummet (CUR) alt telenisch i förskolor och avslutas med ett RJ45-don i vardera änden. I CUR uppkopplas kabel för anslutning av nödtelefon i hiss. Nödtelefon i hiss sänder med analog signal som omvandlas till digital signal i CUR. Detta innebär att nätverkskabel för hisstelefon kan vara betydligt längre än maxlängd för nätverkskabel med datatrafik. Hisstelefon inklusive kabel mellan hisstelefon och RJ45 i hissmaskinrum beskrivs i projekteringsanvisning Transportsystem.

Dela sidan

Titel
Hisstelefonsystem
Beskrivning
Anvisning för hisstelefonsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/hisstelefonsystem/hisstelefonsystem.partial.html