Kanalisationssystem

Miljöbetingelser
För att begränsa de magnetiska fälten ska följande åtgärder vidtas:

  • Kabelkanaler, fönsterbänkskanaler, uttagsstavar mm ska vara i aluminium eller plåt.
  • Kompletterande skyddsutjämning ska endast utföras om en riskbedömning/analys visar på ett behov. Se även ”System för spänningsutjämning och elektrisk separation”.

Förskolor:
Metallstängsel, staket mm ska vara potentialutjämningsjordade av säkerhetsskäl om analys och riskbedömning/analys påvisar ett behov. För vattenmätare förlägges ett VP20-rör till elnisch för framtida fjärravläsning. Om verksamheten så kräver utföres tomrör till parkeringsplatser på gård för framtida motorvärmare.

Dela sidan

Titel
Kanalisationssystem
Beskrivning
Anvisning för kanalisationssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/kanalisationssystem/kanalisationssystem.partial.html