Mobilförstärkningsnät

Nya BBR-krav, byggmetoder och energisparande materialval i fasader och fönster medför att signaler för mobilnätet inte når in i moderna byggnader. Dålig täckning inomhus kan behöva ordnas med repeaters (s.k. förstärkare) och ett nät med mobilantenner inomhus. Mobilförstärkningsnät är hyresgästens (skolan eller SDF) eget system. Projekterande konsult ska dock i varje projektering fånga upp frågan om behov samt i så fall utreda och projektera detta. Verksamheten är dock kravställare gällande hur stor del av lokalerna som ska täckas etc. eftersom det är mycket kostnadsdrivande och belastar hyresgästen direkt. Projektör ska tillse att utrustningen placeras på lämplig plats och förses med elmatning. Utrustningen får ej placeras i CUR. Dimensionering ska ske efter leverantörens uppgifter om det aktuella systemets effektbehov, värmeutveckling och liknande.

Titel
Mobilförstärkningsnät
Beskrivning
Anvisning för Mobilförstärkningsnät
Paketnamn
sisab-metoder
Version
5
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/mobilforstarkningsnat/mobilforstarkningsnat.partial.html

Dela sidan