Nödsignalsystem

Vilrum
Nödsignalsystem ska installeras för alla handikapptoaletter samt vilrum i skolor (mer än 50 anställda). Apparater placeras enligt SS 437 01 02. Utställt anrop indikeras optiskt och akustiskt utanför rum, vidarekoppling krävs ej.

Frysrum
Nödsignal från frysrum ska indikeras optiskt och akustiskt lokalt och i kökets administrativa utrymme.

Nödduschar
Nödduschar i lektionssalar förses med gränslägesbrytare/larmgivare inom annan entreprenad.
Larmgivare återställs vid manuell återställning av duschen. I elentreprenad ingår lokal indikering (ljud + ljus) i korridor utanför lektionssal, strömförsörjning och kabel.
Indikeringslampa märks tydligt med skylt – ”lokalt larm från nöddusch”.

Dela sidan

Titel
Nödsignalsystem
Beskrivning
Anvisning för nödsignalsystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
6
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/nodsignalsystem/nodsignalsystem.partial.html