Styr‐ och övervakningssystem

Projektering av denna anläggningsdel utföres av annan konsult. Uppgifter ska inhämtas avseende effekter för matning till i styr- och övervakningssystemet ingående apparatskåp.

I ”Projekteringsanvisning - Styr- och övervakningssystem” redovisas de driftlarm som får anslutas till DUC. Övriga driftlarm hanteras enligt uppgifter från beställaren.

Dela sidan

Titel
Styr‐ och övervakningssystem
Beskrivning
Anvisning för styr‐ och övervakningssystem
Paketnamn
sisab-metoder
Version
4.0.1
Sökväg
projekteringsanvisning-el-telesystem/styr-och-overvakningssystem/styr-och-overvakningssystem.partial.html